Primaire taak:

Het produceren, distribueren en leveren van topkwaliteit drinkwater
aan onze klanten en de daarbij horende dienstlevering.

1

Continuïteit

2

Customer
excellence

3

Duurzame inzet bronnen
en infrastructuur

Het verschil

Dat Vitens maakt

Vitens

Klant

Input

Output

1.399 medewerkers
160 GWh energieverbruik
€ 101 miljoen investeringen in onder-
en bovengrondse activiteiten
13.000 ton afval
waarvan 59% hergebruikt
42% geeft aan vaker om kraanwater te
vragen door Kraanwater Graag campagne
337,2 miljoen m3
kraanwater geleverd
Klanttevredenheid: 7,8
2,55 miljoen
huishoudens
5,7 miljoen klanten
Veiligheid: 1,6 (LTIF)
Waterkwaliteit: 0,018 (WKI)
Service level telefonie: 73%
28,1% solvabiliteit
Netto-omzet: € 349,4 miljoen
61.200 ton reststromen
99,8% nuttig hergebruikt
750 scholen verbonden aan
Kraanwater Graag en Kraanwaterkennis
3.300 hectare
natuurbeheer en waterwingebieden
362,8 miljoen m3
grondwater bewerkt
Distributienetwerk
van 49.500 km

Primaire taak

© 2017, Vitens Waardecreatiemodel