x
Empty

Algemeen

Vitens zorgt met zo’n veertienhonderd medewerkers vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week voor topkwaliteit drinkwater tegen een lage prijs voor 5,7 miljoen klanten. Dat willen we over honderd jaar nog steeds kunnen doen. Dus zetten we ons in voor het leveren van een uitstekende dienstverlening aan onze klanten en voor de duurzame bescherming van onze bronnen en infrastructuur.

Bij het uitvoeren van onze taak hebben we te maken met een breed scala aan belanghebbenden: van overheden tot branche- en belangenorganisaties, van zakelijke en particuliere klanten tot leveranciers. Met hen treden we veelvuldig in contact om gemeenschappelijke thema’s aan te kaarten en te prioriteren. Onze materialiteitsmatrix helpt ons deze thema’s te onderscheiden en te waarderen.

Dit hoofdstuk schetst Vitens als betrokken organisatie, die ook in 2016 vol overtuiging werkte aan verbeteringen op de drie kernkwaliteiten: Fris vakmanschap, Grensverleggend werken, en Relevant voor de klant.

Bekijk hoofdstuk

Het verschil dat Vitens maakt

Vitens wint, zuivert en levert drinkwater. Dat doen we al jaren naar grote tevredenheid van onze 5,7 miljoen klanten, onze aandeelhouders en onze maatschappelijke partners. Maar dat is voor ons niet genoeg. Wij willen uitblinken in alles wat we doen. Van het aansluiten van een nieuwe klant tot het snel verhelpen van een storing, van het installeren van tappunten op festivals tot de zorg voor schoon grondwater binnen en buiten onze verzorgingsgebieden: Vitens wil het beter doen dan we dachten dat we waren.

Voor de periode 2015-2017 hebben we twee strategische doelen geformuleerd (§ 1.7). Het eerste doel is customer excellence: we willen excellente dienstverlening leveren aan onze klanten. Het tweede doel betreft een duurzame inzet van onze bronnen en middelen, zodat we ook op de lange termijn kunnen zorgen voor betrouwbaar en goed drinkwater.

Met dit jaarverslag willen we een helder beeld geven van het gevoerde beleid, de behaalde resultaten en onze ambitie. Om erachter te komen wat onze stakeholders belangrijk vinden, hebben we, net zoals vorig jaar, gebruik gemaakt van een stakeholder survey. De uitkomsten laten zien dat onze strategische agenda door de stakeholders als relevant wordt ervaren.

In dit hoofdstuk worden de thema’s beschreven die bij Vitens en de stakeholders hoge prioriteit krijgen (§ 1.4.1).

Bekijk hoofdstuk

Financiële resultaten

Vitens is een financieel gezonde onderneming. We boekten in 2016 een bedrijfsresultaat van € 82,7 miljoen (2015: € 93,3 miljoen) en een nettoresultaat van € 48,5 miljoen (2015: € 55,4 miljoen). Dit resultaat wordt deels uitgekeerd aan de aandeelhouders en deels toegevoegd aan het eigen vermogen. Onze toegenomen solvabiliteit zorgt voor een gunstige financiële positie. Ook hebben we al jaren de laagste netto operationele kosten van de Nederlandse drinkwatersector én vanaf 2016 zelfs de laagste drinkwatertarieven. Dit hoofdstuk schetst de financiële onderbouwing van deze resultaten.

Bekijk hoofdstuk